Monday, November 30, 2020

Ang Tekstong Deskriptibo

Ang tekstong deskriptibo ay maihahalintulad sa isang larawang ipininta o iginuhit kung saan kapag nakita ito ng iba ay parang nakita na rin nila ang orihinal na pinagmulan ng larawan. Subalit, sa halip na pintura o pangkulay, mga salita ang ginagamit ng manunulat upang mabuo sa isipan ng mambabasa...

Applied Subjects

Financial Forecasts and Determination of Financial Feasibility

Upon completing the first three parts of the pre-feasibility study, the entrepreneur should now be able to proceed in constructing his or her enterprise's...

Investment Requirements and Production or Servicing Costs

Now comes the challenging part, the entrepreneur needs to determine how much money is needed to start the business opportunity with consideration to the...

Technology Assessment and Operations Viability

In order to get the enterprise going, the entrepreneur must go through the intricacies of detailing the operations that would be required by the...

Estimating Market Share and Sales

After estimating the number of potential target market or segment, the next thing that the entrepreneur should assess is the potential market share he...

Education

Resources

Halimbawa ng Tekstong Impormatibo

Cyberbullying Sa makabagong panahon kung saan laganap ang paggamit ng teknolohiya, isang uri ng pambu-bully ang nabigyang-daan nito: ang cyberbullying o ang pambu-bully sa kapwa...

Mga Uri ang Tekstong Impormatibo

Ang pangunahing layunin ng tekstong impormatibo ay makapaghatid. ng impormasyong hindi nababahiran ng personal na pananaw o opinyon ng may-akda. Makikita ang layuning ito...