Saturday, February 27, 2021

Entrepreneurship

Practical Research

Evaluating the Quality of Research

A good research often requires judgment, honesty, and careful evaluation of sources of information. It recognizes possible errors, limitations, and contradictory evidence. A good...

PFPL

Kalikasan ng Akademikong Sulatin

Batayan o kalikasan ng akademikong sulatin ang paraan upang ito ay maisulat. Ang paraan ng pagsulat ay umiikot sa batayang diskurso na maaaring magsalaysay, maglarawan, maglahad, at mangatuwiran. Ang apat na pangunahing akademikong diskursong ito kadalasan ay may pinagbabagayang disiplina o larangan ng akademikong sulatin.

Mga Katangian ng Akademikong Sulatin

Ang akademikong sulatin ay nagtataglay ng iba't ibang katangian. Ito ay ang pagkakaroon ng komprehensibong paksa, angkop na layunin, gabay na balangkas, halaga ng datos, epektibong pagsusuri, at tugon ng kongklusyon.

Paggawa ng Porfolio

Sa pamamagitan ng portfolio, ang anumang produkto ng iyong pagsulat ay maiingatan nang husto. Hindi lamang ito isang gawaing pagsulat kundi pangangalaga sa anumang...
- Advertisement -