Mga Uri ang Tekstong Impormatibo

Ang pangunahing layunin ng tekstong impormatibo ay makapaghatid. ng impormasyong hindi nababahiran ng personal na pananaw o opinyon ng may-akda. Makikita ang layuning ito sa ilang uri ng-tekstong impormatibo tulad ng sumusunod:

1. Paglalahad ng Totoong Pangyayari/Kasaysayan

Sa uring ito ng teksto inilalahad ang mga totoong pangyayaring naganap sa isang panahon o pagkakataon. Maaaring ang pangyayaring isasalaysay ay personal na nasaksihan ng manunulat tuiad ng mga balitang isinusulat ng mga reporter ng mga pahayagan o maaari ding hindi direktang nasaksihan ng manunulat kundi mula sa katotohanang nasaksihan at pinatutunayan ng iba tulad ng sulating pangkasaysayan o historical account. Ang uring ito ng tekto ay karaniwang sinisimulan ng manunulat sa isang mabisang panimula o introduksiyon. Kung ito ay isang balita, mababasa sa bahaging ito ang pinakamahahalagang impormasyon tulad ng kung sino, ano, saan, kailan, at paano nangyari ang inilalahad. Sinusundan ito ng iba pang detalyeng nasa bahagi naman ng katawan, at karaniwang nagtatapos sa isang kongklusyon.

2. Pag-uulat Pang-impormasyon

Sa uring ito nakalahad ang mahahalagang kaalaman o impormasyon patungkol sa tao, hayop, iba pang bagay na nabubuhay at di nabubuhay, gayundin sa mga pangyayari sa paligid. Ang ilang halimbawa ay mga paksang kaugnay ng teknolohiya, global warming, cyberbullying, mga hayop na malapit nang maubos, impormasyong kaugnay ng mga halaman, at iba pa. Ang pagsulat ng ganitong uri ng teksto ay nangangailangan ng masusing pananaliksik sapagkat ang mga impormasyon at detalyeng taglay nito ay naglalahad ng katotohanan ukol sa paksa at hindi dapat samahan ng personal na pananaw o opinyon ng manunulat.

3. Pagpapaliwanag

Ito, ang uri ng tekstong impormatibong nagbibigay paliwanag kung paano o bakit naganap ang isang bagay o pangyayari. Layunin nitong makita ng mambabasa mula sa mga impormasyong nagsasaad kung paano humantong ang paksa sa ganitong kalagayan. Karaniwan itong ginagamitan ng mga larawan, dayagram, o flowchart na may kasamang mga paliwanag. Halimbawa nito’y ang siklo ng buhay ng mga hayop at insekto tulad ng paruparo, palaka, at iba pa.