Paglikha ng Pictorial Essay o Larawang Sanaysay

Ayon kay Amit Kalantri, isang nobelistang Indian, “A photograph shouldn’t be just a picture, it should be a philosophy: May katotohanan nga naman, ang litrato ay isang larawan sa pisikal na anyo. Subalit, ito ay may katumbas na sanlibong salita na maaaring magpahayag ng mga natatagong kaisipan. Kaya naman, kahanga-hanga ang  mahuhusay kumuha ng mga larawan dahil higit nila itong nabibigyang-buhay.

Ang larawan ay mahalagang kagamitan para sa isang guro dahil ito ay madalas niyang gamiting pantulong na kagamitan sa pagtuturo upang mapadali ang pagkatuto ng mag-aaral. Kaya naman, hindi nakapagtatakang ang mga larawan ay gamitin din bilang mga instrumento sa mga gawaing pagsulat tulad ng photo essay o larawang-sanaysay.

Ang larawang-sanaysay na tinatawag sa Ingles na pictorial essay o kaya ay photo essay na para sa iba ay mga tinipong larawan na isinaayos nang may wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari upang maglahad ng isang konsepto.

Ang larawang-sanaysay ay gaya rin ng iba pang uri ng sanaysay na gumagamit ng mga pamamaraan sa pagsasalaysay. Sa pagsasalaysay, maaaring gamitin mismo ang mga binuong larawan o dili kaya’y mga larawang may maiikling teksto o caption. Malaki ang naitutulong ng larawang may teksto sapagkat nakatutulong ang mga ito sa mga ideya kaisipang ipinakikita ng larawan.

Ang mahalagang katangian ng larawang-sanaysay ay ang mismong paggamit ng larawan sa pagsasalaysay. Layunin nitong magbigay ng kasiyahan o aliw sa taong gumagawa ng salaysay, magbigay ng mahalagang impormasyon, at malinang ang pagiging malikhain.

Makapagsasalaysay dito sa pamamagitan ng mga larawang may kronolohikal na ayos. Ibig sabihin, isinasalaysay ang mga pangyayari ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng larawan. Kung pangkalahatang kaisipan lamang ng pangyayari ay maaari nang gamitin ang isang larawang may natatanging dating. Ibig sabihin, sa isang kuhang larawan ay naroon na ang lahat-lahat ng mga ideya.

Gayumpaman, nakasalalay pa rin sa husay at pagiging maiikhain ng isang tao ang paggamit ng mga larawan sa paggawa ng sanaysay dahil nakabatay rito kung paano pag-uugnay-ugnayin ang mga larawan ayon sa kanyang mga naiisip na ideya. Ang mahalaga, kailangang malinaw ang mensahe ng gagawing larawang-sa naysay.

Narito ang mga dapat mong isaalang-aiang sa pagsulat ng larawang-sanaysay:

 1. Pumili ng paksa ayon sa iyong interes.
 2. Magsagawa ng pananaliksik sa iyong paksang gagawin.
 3. Isaalang-alang ang kawilihan at uri ng iyong mambabasa.
 4. Tandaan na ang isang istoryang nakatuon sa mga pagpapahalaga o emosyon ay madaling nakapupukaw sa damdamin ng mambabasa.
 5. Kung nahihirapan ka sa pagsusunod-sunod ng pangyayari gamit ang larawan, mabuting sumulat ka muna ng kuwento at ibatay rito ang mga larawan.
 6. Planuhing mabuti ang gagawing sanaysay gamit ang mga Iarawan. Tandaan na higit na dapat mangibabaw ang larawan kaysa sa mga salita.
 7. Palaging tandaan na ang larawang-sanaysay ay nagpapahayag ng kronolohikal na salaysay, isang ideya, at isang panig ng isyu.
 8. Siguraduhin ang kaisahan ng mga larawan ayon sa framing, komposisyon, kulay, at pag-iilaw. Kung minsan, mas matingkad ang kulay at matindi ang contrast ng ilang larawan kompara sa iba dahil sa pagbabago ng damdamin na isinasaad nito.

Halimbawa ng larawang sanaysay:

 1. Ano ang pagkakaiba ng larawang-sanaysay sa isang tradisyonal na sanaysay?
 2. Bakit mahalagang sangkap ang mga larawan sa paggawa ng pictorial essay?
 3. Ano-ano ang layunin ng pictorial essay?
 4. Paano makatutulong ang pictorial essay na malinang ang pagiging malikhain ng mag-aaral na tulad mo?
 5. Bakit mahalagang ang paksa ng iyong pictorial essay ay nakabatay sa iyong interes?