Connect with us

PAGBASA SA FILIPINO SA PILING LARANGAN: AKADEMIK

Pagsulat ng Katitikan ng Pulong (Minutes)

Nagsisilbing paglalagom sa mahahalagang tinalakay ang katitikan ng pulong. Mahalaga ang pagsulat nito upang matiyak at mapagbalik-tanawan ang mga usapin at isyung tinalakay at kailangan pang talakaying muli mula sa pagpupulong na naganap na.

Published

on

Nagsisilbing paglalagom sa mahahalagang tinalakay ang katitikan ng pulong. Mahalaga ang pagsulat nito upang matiyak at mapagbalik-tanawan ang mga usapin at isyung tinalakay at kailangan pang talakaying muli mula sa pagpupulong na naganap na. Dito makikita ang mga pagpapasiya at mga usaping kailangan pang bigyang-pansin para sa susunod na pulong. Kinakailangang magtaglay ng paksa, petsa, oras, at pook na pagdarausan ng pulong, at maging ng tala ng mga dumalo at di dumalo ang katitikan ng pulong (Mangahis, Villanueva 2015).

Lumalabas na ang Katitikan ng Pulong ay nagsisilbing summary o pagbubuod ng mahahalagang napag-usapan.

Basahin at unawain ang halimbawang katitikan ng pulong.

Continue Reading
Advertisement