More

  Sa Anak na Nahihimbing by Maria Luisa F. Torres

  Balang araw,
  ayaw kong sabihin mong
  ang iyong ina ay nabuhay
  para sa sarili lamang;
  isang pangalang nakipagbuno
  sa mga impakto ng isang panahong
  hindi mo maunawaan.

  Huwag mo sanang sabihing
  siya’y inang walang pag-ibig,
  o walang muwang sa pang-araw-araw
  na pagpaparoo’t parito sa kusina,
  banyo o silid-tulugan
  ng daigdig mong limang taong gulang;
  walang silbi bilang ina,
  o bilang asawa ng iyong ama.

  Huwag mo rin sanang sabihing
  siya’y isang pangarap lamang:
  Isang bumbilyang hindi nag-iilaw
  sa anumang sulok ng tahanan.
  Huwag mo rin sanang sabihing
  Nakikipaglaro sa iyo sa dilim
  ng malalim na gabi
  ng maligalig mong pagtulog.
  Paano mo kaya mauunawaan?

  Ang iyong ina ay hindi isang bunton
  ng mga salita lamang.
  Ang inang nagturo sa iyong magbigay
  ng mga panga-pangalan
  ay may sariling digmaang kailangang pagwagian.
  May sariling damdaming kailangang bigyan
  ng mga pangalan
  sa isang panahong
  ang pagmamahalan ay nasasagkaan
  ng isang manipis na bubungan,
  nakapinid na pintuan,
  at mabuway na dingding
  ng isang madilim na tahanan.

  Balang araw,
  dalawa sana tayong makikibaka
  sa mga multo at impakto.
  Maglalaro tayo nang di nasasaktan.
  Magbibigay tayo ng mga pangalan
  sa mga damdaming inagawan ng pagmamahalan
  sa isang tahanang minsang binuwag
  ng mga pangarap
  ng isang inang nagnais Iumikha
  ng mga bagong pangarap.
  Mapanganib na pangarap
  Madamdaming pangalan.
  Higit na makabuluhang tahanan.

  - Advertisement -
  RELATED CONTENTS
  - Advertisement -
  POPULAR FROM THIS CATEGORY
  - Advertisement -