More

  Saka Ko Lamang Nalamang Ako’y Nakapatay by Maria Luisa F. Torres

  sa bahay
  may isang dagang
  kay tagal nang
  naghahanap-buhay

  iniihan nito
  ang mga pinggan
  sa paminggalan
  inuubos
  ang tinapay
  nginangatngat
  ang mga librong
  nakasalansan
  binubutas
  ang mga damit
  sa labahan

  kaisa-isang daga
  ito sa bahay
  kaya hinayaan
  na lamang

  nang kainin nito
  ang kendi
  ng anak ko
  naubos
  ang aking pasensiya

  isang gabi
  binantayan ko
  ang daga
  hinintay
  lumabas
  sa lungga
  pinukpok ko
  ng batuta

  pinukpok ko
  muli
  muli’t muli

  nahilo
  nangisay,
  namatay

  bumulwak
  ang dugo

  kinabukasan
  inilibing ito
  ng anak kong
  nagluksa
  sa pagkamatay
  ng kaisa-isang
  daga
  sa bahay

  - Advertisement -
  RELATED CONTENTS
  - Advertisement -
  POPULAR FROM THIS CATEGORY
  - Advertisement -