Ang Proseso ng Pagsulat

  • Post last modified:July 3, 2023

Ang pagbasa at ang pagsulat ay resiprokal na proseso sa pagbuo ng kahulugan, pag-aanalisa, pagbibigay-interpretasyon, at pagtatalastasan ng mga ideya. Sa mga gawaing ito, kailangan ang karanasan, kaafaman, sariling paniniwata, at sabobin ng mga mag-aaral sapagkat tulad ng nabanggit na sa simula ng modyul na ito, ang paksa, tema, o katanungang bibigyang-sagot ng manunulat ay magmumula sa kanyang kaligiran, interes, at pananaw.

Continue ReadingAng Proseso ng Pagsulat

End of content

No more pages to load