Pagsasalin ng Teksto

  • Post last modified:July 1, 2023

Maipalalagay na higit na tiyak at malinaw ang ibinigay na katuturan ni Eugene Nida at Charles Taber (1969) na ang pagsasaling-wika ay muling paglalahad sa target na wika ng pinakamalapit na natural na katumbas ng mensahe ng orihinal na wika, una'y batay sa kahulugan at ikalawa'y batay sa estilo.

Continue ReadingPagsasalin ng Teksto

End of content

No more pages to load