Uri ng Korespondensiyang Sulatin at Mga Dapat Tandaang Hakbang sa Pagpapahayag

Ano-ano nga ba ang mga uri ng korespondensiyang liham? Narito ang ilan sa mga ito.

1. Di Pormal na Liham

Ang ganitong uri ng korespondensiyang Iiham ay karaniwang isinusulat para sa mga kaibigan, kamag-anak, at maialapit na kakiiala. Hindi kinakailangang tumugon sa tuntunin ng pagsulat na humihingi ng estriktong pagsunod sa anyo at pananalita. Ang tanging ninanais na mabigyang-halaga ay makapagpahayag ng damdamin, masabi ang nais sabihin o makipagtalastasan. Bagama’t gumagamit ng di pormal na wika ay hinihiling na iwasan ang labis na kasidhian sa paggamit ng balbal na salita o kaya ay ang mga nauusong wikang di katanggap-tanggap sa akademiya.

2. Pormal na Liham

Pakikipagtalastasan at pagpapahayag ang karaniwang layunin ng pormal na iiham na karaniwang ginagamit sa paghahanap ng tanggapang mapapasukan at sa iba pang uri ng pakikipagkalakalan. Humihingi ito ng pormal na wika na katanggap-tanggap sa akademiya na tiyak, maikli, at malinaw.

Mga Dapat Tandaan sa Pagsulat ng Liham-Pantanggapan

 1. Sumulat nang tuwiran sa taong pagbibigyan sa pamamagitan ng mga salitang wasto ayon sa kanyang pananaw, kawilihan, gawi, at iba pa.
 2. Isulat ang liham na magaan sa pakiramdam, sa sarili at sa babasa nito. Gayundin, isaalang-alang ang propesyon ng taong nais sulatan.
 3. Gumamit ng wika na bagama t pormal ay simple upang madaling maunawaan. lwasan ang mabulaklak na pana nalita.
 4. Isulat nang tuwiran ang impormasyong ibinibigay o katanungang inilalatag.
 5. Kung tungkol sa paghanap ng trabaho ang pakay at nais namang higit na mapataas ang antas ng pagpapahayag sa liham o sulatin, maaaring isagawa ang sumusunod na tatlong mabubuting hakbang:
  • Pangangalap ng Impormasyon Magsagawa ng isang panayam o magtanong-tanong tungkol sa napili mong tanggapang mapapasukan. Maaari din namang magsaliksik gamit ang Internet upang malaman ang mga impormasyon tungkol dito.
  • Pagkuha at Pagtatala ng Impormasyong Makatotohanan Isagawa ang aktuwal na pagsulat nang hindi muna isinasaalang-alang ang pagkakamali. Ang mahalaga ay makuha at maitala ang mga makatotohanang impormasyon nang may wastong pagkakasunod-sunod ng mga ideya at ang kahalagahan nito sa babasa.
  • Pag-aanalisa at Pagsasaayos ng Impormasyon Sa hakbang na ito, isinasaalang-alang ang mga pagbabago sa pamamagitan ng pagkakaltas, pagdaragdag, paglilipat-lipat ng mga salita, pangungusap, o talata.
  • Isulat ang mensahe na ganap na may kaisahan at kalinawan kung kaya’t nararapat na may kasanayan sa gramatika o balarila ang susulat.

   Ang ikinagaganda ng pagsulat ay nasa wastong gamit ng gramatika o balarila na tumutukoy sa kayarian ng salita, pagsasaalang-alang sa mga bahagi ng pananalitang nagiging mahalagang bahagi sa pagbubuo ng pangungusap at sintaksis o palaugnayan upang mailahad nang maayos ang mga kaisipan o diwa ng talataan.

  • Pinal na Pagsulat lto ay ang muling pagsulat ng sulatin na sigurado nang wasto at wala nang dapat pang baguhin sapagkat naisaayos na nang husto sa mga nagdaang hakbang ng pagsulat.
 6. Ipahayag ang kaisipan ng sulatin sa positibong paraan na maaaring maging daan upang ang saloobin ng sinulatan ay gumaan. Sa ganito ay maaaring pumayag, tumulong, magbigay-tiwala, magbigay ng katapatan at tagumpay. Maaari din namang maging negatibo ang daloy ng pananalita at magresulta ng saloobing pagkatalo, di pagsang-ayon, paghihinala, at kawalang-ingat.